Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw rodzinnych, z tym w specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sprawach rozwodowych na terenie Poznania i okolic. W przypadku, gdy są Państwo zainteresowani wspomnianą usługą i w szczególności zamierzają Państwo złożyć pozew rozwodowy w sądzie w Poznaniu, prosimy o skorzystanie z zakładki kontakt.

Sprawy rozwodowe są szczególnymi rodzajami spraw rodzinnych, gdyż łączą się w nich wielorakie aspekty prawa rodzinnego ze skomplikowanymi nieraz okolicznościami praktycznymi, zależnościami majątkowymi, oraz, co decyduje często o charakterze tych spraw, niemożliwymi do uniknięcia uwarunkowaniami emocjonalnymi rozstających się małżonków. Mając na uwadze powyższe, uważamy, że niezbędne jest odpowiednie przygotowanie się do procesu rozwodowego przy udziale profesjonalnego pełnomocnika, który będzie mógł obiektywnie spojrzeć na sytuację rozwodzących się małżonków oraz zaproponować możliwe rozwiązania, w szczególności dotyczące sytuacji małoletnich dzieci oraz kwestii wzajemnych roszczeń majątkowych.

Kancelaria oferuje pomoc prawną na każdym etapie sprawy rozwodowej, zarówno po stronie osoby inicjującej rozwód, jak też po stronie osoby pozwanej. Doradzamy i wskazujemy wybór optymalnej drogi rozstania, w tym w szczególności, czy decydować się na rozwód z orzekaniem o winie, czy też złożyć wniosek o odstąpienia przez sąd od orzekania w tym zakresie.

Pomoc kancelarii w zakresie spraw rozwodowych w Poznaniu możliwa jest w następującym zakresie:

  • udzielanie porad, konsultacji prawnych przed wszczęciem postępowania o rozwód jak też w jego trakcie,- pomoc w zakresie rozwiązywania konfliktów, w tym doradztwo i reprezentacja klienta w toku toczących się mediacji w sprawach rodzinnych,
  • reprezentowanie stron przed sądem okręgowym w sprawach rozwodowych,
  • sporządzanie oraz opiniowanie pism procesowych (pozew rozwodowy, odpowiedź na pozew, pisma procesowe w toku postępowania sądowego),
  • udzielanie porad prawnych, doradztwo w zakresie postępowania dowodowego i zabezpieczenia dowodów na rzecz sprawy rozwodowej,
  • sporządzanie zażaleń i odwołań w sprawach o rozwód oraz reprezentowanie stron postępowania przed sądem drugiej instancji,
  • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego,
  • prowadzenie spraw o separację,