Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, świadcząc usługi prawne w obszarze prawa cywilnego, handlowego oraz podatkowego. Obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje także doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego.

W szczególności kancelaria świadczy następujące usługi:

 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo oraz reprezentacja w spawach rejestracji spółek i innych podmiotów gospodarczych,
 • odzyskiwanie należności
 • obsługa prawna procesów przekształceń i połączeń spółek,
 • doradztwo w zakresie nabycia udziałów, akcji oraz majątku przedsiębiorstwa,
 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi,
 • doradztwo w zakresie prawa podatkowego obejmujące zarówno bieżącą działalność, jak i podatkową optymalizację prowadzonej działalności i zawieranych transakcji,
 • reprezentacja w sprawach o udzielenie zezwoleń i koncesji,
 • przygotowanie, opiniowanie oraz negocjacja kontraktów,
 • reprezentacja wspólników, udziałowców i akcjonariuszy,
 • bieżąca obsługa prawna organów osób prawnych,
 • reprezentacja i obrona przedsiębiorców w sprawach karnych i karnych skarbowych.