Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną firm. Dzięki tej usłudze, po zwarciu umowy, na bieżąco, w ramach miesięcznego abonamentu albo w ramach bieżącego zapotrzebowania możliwe jest korzystanie z usług doradztwa prawnego z wygodnym miesięcznym rozliczeniem.

W przypadku zainteresowania oraz w celu uzyskania oferty, prosimy o kontakt.

W ramach obsługi prawnej firm przedsiębiorcy mogą liczyć na:

 • udzielanie porad prawnych w bieżących sprawach działalności firmy,
 • wsparcie w procesie rozpoczynania działalności firmy,
 • udzielanie informacji prawnych z dziedziny prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa własności intelektualnej lub innych obszarów prawa w zależności od zapotrzebowania,
 • weryfikację umów zawieranych przez firmę z kontrahentami,
 • przygotowanie projektów umów, regulaminów, pism,
 • reprezentację w sprawach sądowych lub przed organami administracji,
 • wsparcie w negocjacjach z kontrahentami,
 • obsługę organów osoby prawnej,
 • składanie pozwów o zapłatę, odzyskiwanie przeterminowanych należności, obsługa procesu windykacyjnego, negocjacje z dłużnikami.

Obsługa prawna firm – Poznań i cała Polska

Kancelaria zlokalizowana jest w centrum Poznania, ale dzięki dostępowi do nowoczesnych technologii oraz różnorodnych środków komunikacji z powodzeniem jesteśmy w stanie zapewnić obsługę prawną dla firm na terenie całej Polski.

Świadcząc usługi dla firm stawiamy przede wszystkim na terminowość, możliwie prostą i skuteczną komunikację oraz profesjonalizm.

Zasady rozliczenia

Usługi prawne świadczone dla firm w ramach stałej obsługi prawnej mogą być rozliczane:

 • w ramach miesięcznego abonamentu obejmującego określoną liczbę godzin, co jest opłacalne w przypadku stałego zapotrzebowania na usługi przez dłuższy okres czasu,
 • na bieżąco przy ustalonej stawce godzinowej, w zależności od liczby czasu poświęconego na świadczenie usług, co jest opłacalne w przypadku sporadycznego zapotrzebowania na usługi prawne (w przypadku braku korzystania z usług w danym miesiącu, klient nie ponosi kosztów).

Zlecenia w konkretnych sprawach

Świadczymy również usługi prawne dla firm w jednostkowych sprawach, np.:

 • spory sądowe,
 • negocjacje kontraktów,
 • usługi windykacyjne,
 • informacje i opinie prawne,
 • postępowania przed organami administracji.

Koszt obsługi w takim przypadku jest najczęściej możliwy do ustalenia indywidualnie przed przystąpieniem do realizacji usługi lub uzależniony jest częściowo od sukcesu kancelarii w danej sprawie.