Sprawy dotyczące prawa nieruchomości

Kancelaria świadczy usługi związane z prawem nieruchomości, obejmujące m.in.:

 • analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowanie oraz analizę umów przedwstępnych nabycia nieruchomości,
 • obsługę prawną procesu nabycia nieruchomości,
 • postępowanie związane z dokonywaniem wpisów w księgach wieczystych,
 • reprezentowanie klientów w sprawach mających na celu regulację stanu prawnego nieruchomości,
 • prowadzenie praw o ustalenie niezgodności stanu ksiegi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • prowadzenie sporów związanych z ustaleniem zasad korzystania z sąsiednich nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie uregulowania sytuacji prawnej współwłaścicieli w zakresie korzystania ze wspólnej nieruchomości,
 • prowadzenie wszelkich postępowań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości,
 • analizę umów dzierżway pod inwestycje fotowoltaiczne
 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • prowadzenie spraw o naruszenie stanu posiadania nieruchomości,
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości,
 • analizę umów deweloperskich dotyczących nabycia mieszkania lub domu jdnorzodzinnego.

Sposób działania i wynagrodzneie

W przypadku zainteresowania uzługami prawnymi dotyczącymi nieruchomości, zachęcamy do kontaktu. Kancelaria doradza w sprawach dotyczących nieruchomosci na terenie całej Polski. Dzięki nowoczesnym technologiom jesteśmy w stanie udzielić porady prawnej lub asystować w postępowaniu lub transakcji bez względu na miejsce położenia nieruchomości. Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie w oparciu o charakterystykę danej sprawy oraz wartość transakcji lub wartość nieruchomości.

Prawo nieruchomości

Nieruchomości stanowią jeden z najbardziej istotnych składników majątkowych. Planując nabycie nieruchomości, niejednokrotnie pomijane są kwestie prawne,a mogą one mieć istotny wpływ na opłacalność transakcji. W ramach usługi przygotowania do nabycia nieruchomości, jesteśmy w stanie zaproponować korzystny dla stron proces poprzedzający przejście własności, obejmujący w szczególności przygotowanie lub analizę umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości.

Sprawy sporne dotyczące nieruchomości niejednokrotnie trwają wiele lat. W ramach doradztwa w przypadku, gdy pojawia się spór czy to pomiedzy właścicielami nieruchomości sąsiednich, czy to w przypadku współwłaścicieli nieruchomości, dążymy do rozstrzygnięcia, które przede wszystkim pozwoli w krótkim czasie rozwiązać spór.