Kancelaria oferuje analizę wszelkiego rodzaju umów przedwstępnych pod względem zabezpieczenia interesów klienta jak również oferuje przygotowanie umów przedwstępnych dla określonej transakcji.

W celu skorzystania z usługi zapraszamy do kontaktu.

Nabycie nieruchomości bardzo często wiąże się z podpisaniem umowy przedwstępnej, aczkolwiek umowa przedwstępna związana jest także z nabywaniem innych przedmiotów majątkowych. Umowa taka zawiera najczęściej opis planowanej transakcji, termin, w którym ma zostać zawarta finalna umowa sprzedaży, cenę nabycia, postanowienia dotyczące zaliczki lub zadatku, warunki odstąpienia od umowy.

Zawarcie umowy przedwstępnej tworzy pomiędzy stronami umowy sprzedaży wiążące zobowiązanie prawne, stąd warto znać wszystkie konsekwencje prawne, które nastąpią na skutek jej podpisania.

Niejednokrotnie umowa przedwstępna jest przygotowywana przez jedną stroną, która w tej umowie zabezpiecza swoje interesy. Warto zatem, aby zawsze w takim przypadku dokładnie zapoznać się z zaproponowanym brzmieniem poszczególnych zapisów umowy.

Na co zwrócić uwagę w umowie przedwstępnej

Każda umowa przedwstępna zawiera nieco inne postanowienia i w zasadzie nie ma dwóch takich samych, jednak można wyróżnić parę istotnych elementów umowy przedwstępnej, na które warto zwrócić szczególną uwagę:

 • stan prawny i faktyczny nieruchomości,
 • cena przedmiotu umowy,
 • dokładne określenie terminu,
 • forma zawarcia umowy (podstawowa kwestia – różne skutki w zależności od tego, czy umowa jest zawarta w zwykłej formie pisemnej albo w formie aktu notarialnego),
 • zaliczka czy zadatek (odmienne skutki w przypadku niedojścia do skutku finalnej umowy),
 • kary umowne,
 • przygotowanie do zawarcia finalnej transakcji,
 • koszty związane z przygotowaniem do zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • zabezpieczenie zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • reprezentacja stron,
 • warunki odstąpienia od umowy,

Poszczególne umowy przedwstępne zawierają też niejednokrotnie specyficzne postanowienia uzasadnione określonym stanem faktycznym.

Sprawdzenie umowy przedwstępnej

Każda umowa przedwstępna powinna być sprawdzona przed jej podpisaniem. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście, gdy sprawdzenia dokonuje prawnik – radca prawny lub adwokat, w każdym razie osoba, która posiada doświadczenie oraz fachową wiedzę prawną i może ocenić zawarte w umowie postanowienia pod względem ochrony interesów nabywcy.

Warto też dodać, że umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości często jest zawierana w zwykłej formie pisemnej, a więc bez udziału notariusza. To oznacza, że brak jest w tym przypadku osoby trzeciej (jak notariusz), która jest w stanie ocenić poprawność zapisów zawartych w umowie i co najmniej wykluczyć postanowienia, które rażąco naruszają interes jednej ze stron.

W przypadku umowy przedwstępnej warto pamiętać o tym, że najczęściej określa ona już wiążąco dla stron charakter i warunki przyszłej transakcji. Tym samym umowa taka jest wiążąca dla stron. Po jej podpisaniu nie będzie można jej zmienić bez zgody drugiej strony. Również odstąpienie lub rozwiązanie umowy może się łączyć z konsekwencjami (najczęściej finansowymi) dla jednej ze stron.

Artykuły:

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – czy jest wiążąca