Wynagrodzenie za usługi prawne jest ustalane przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia.

Podstawą do kalkulacji kosztów jest czas, który należy poświęcić na wykonanie zlecenia, obejmujący analizę prawną, spotkania z klientem, przygotowanie pism procesowych, negocjacje oraz reprezentację klienta przed sądem.

W typowych sprawach najczęściej cena za usługę ustalana jest w formie ryczałtu, tj. przed rozpoczęciem świadczenia usługi ustalana jest ostateczna kwota wynagrodzenia za wykonanie całości usługi.

W przypadku stałej współpracy istnieje możliwość ustalenia opłaty abonamentowej płatnej w systemie miesięcznym, obejmującej określony wymiar zaangażowania prawnika w danym okresie rozliczeniowym.

W sprawach o zapłatę możliwe jest uzgodnienie części wynagrodzenia jako tzw. premii za sukces. Klient ponosi wówczas na wstępie jedynie część opłaty, natomiast całość wynagrodzenia jest płatna tylko w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia.