Radca prawny, założyciel kancelarii, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W 2007 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zdobywał w kancelariach radców prawnych i adwokatów w Poznaniu i Warszawie. Pracował także w dziale doradztwa podatkowego globalnej firmy doradczej. Uczestniczył w doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, w tym podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych oraz spółek notowanych na polskich i zagranicznych giełdach papierów wartościowych.

Radca prawny Szymon Kaczmarek posługuje się biegle językiem angielskim i hiszpańskim.

Wolne chwile poświęca na długodystansowe biegi górskie oraz podróże.

W skrócie

Tytuł zawodowy radca prawny
Organizacja Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
Wybrane
specjalizacje
prawo cywilne, prawo handlowe, podatki, prawo gospodarcze, kontrakty, prawo rodzinne
Języki obce angielski, hiszpański