Kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej dla osób fizycznych w następujących obszarach:

  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego – doradztwo i reprezentacja w sprawach o rozwód i separację, podział majątku, sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy o podwyższenie lub obniżenie alimentów i inne,
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego – doradztwo i reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku,
  • opiniowanie umów w zakresie istotnych transakcji (np. umowa deweloperska, nabycie nieruchomości itp.),
  • reprezentacja w sprawach o ochronę dóbr osobistych,
  • doradztwo i reprezentacja w sprawach spornych związanych z naruszeniem praw konsumenta,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od firm ubezpieczeniowych oraz sprawców szkód,
  • doradztwo i reprezentacja w sprawach o wykroczenia, sprawach karnych i karnych skarbowych,
  • doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • reprezentacja w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
  • doradztwo w sprawach administracyjnych, w tym reprezentacja przed organami administracyjnymi, przygotowanie skarg i odwołań.